Chemia

Chemia Mapa strony Atom Chemiczna wyszukiwarka
 
Chemia organiczna i nieorganiczna
 

» Glutation     2007-10-13

GlutationGlutation jest związkiem tiolowym, który odgrywa bardzo ważne funkcje w organizmach roślin i ssaków. W komórkach roślin jest substancją wykorzystywaną przede wszystkim w obronie organizmu. Dzięki obecności reaktywnej grupy –SH w cząsteczce łatwo reaguje z wolnymi rodnikami i pełni rolę antyutleniacza. Jest prekursorem fitochelatyn (PC), których biosynteza jest indukowana przez jony metali ciężkich, przedostające się do cytoplazmy. Toksyczność tych jonów zależy od stężenia w komórkach, objawia się zaburzeniami w funkcjonowaniu błon komórkowych oraz inaktywacją wielu enzymów zaangażowanych w regulację metabolizmu komórek, co prowadzi do redukcji wzrostu roślin.

W komórkach zwierzęcych zredukowany glutation pełni kluczową rolę w przenoszeniu reszt acylowych w transporcie aminokwasów w nerkach. W kontakcie z tlenem z powietrza łatwo ulega utlenieniu do odpowiedniego disiarczku. Ponieważ w takiej formie jest fizjologicznie nieaktywny, musi być redukowany na drodze enzymatycznej, katalizowanej przez reduktazę glutationową w reakcji:

GSSG + 2 H+ + 2 e- ↔ 2 GSH

GSSG - glutation utleniony
GSH - glutation zredukowany

W krwinkach czerwonych zredukowany glutation (GSH) pełni rolę buforu hydrosulfidowego, w stężeniu ok. 5 mmol∙l-1, utrzymującego reszty cysteinowe hemoglobiny i innych białek w formie zredukowanej. GSH odgrywa ważną rolę w detoksyfikacji organizmu, reaguje z nadtlenkiem wodoru i nadtlenkami organicznymi. Komórki krwinek, które zawierają niedostateczną ilość tej formy, łatwo ulegają hemolizie. Stosunek ilości zredukowanej formy glutationu (GSH) do formy utlenionej (GSSG) wynosi zwykle 500.
Zródło: N. Łepczyk, Praca magisterska, WCh UW, 2007

Tagi: glutation GSH GSSG związki tiolowe
 

 

Pokaż Ukryj Reklama wspierająca serwis

Dodaj do ulubionych