Chemia

Chemia Mapa strony Atom Chemiczna wyszukiwarka
 
Chemia organiczna i nieorganiczna
 

» Reguła faz Gibbsa     2007-05-29

Reguła faz Gibbsa to zależność obowiązująca dla każdego układu w równowadze termodynamicznej łącząca liczbę faz w układzie, liczbę składników niezależnych oraz liczbę stopni swobody:
s = α − β + 2
gdzie:
s - liczba stopni swobody, czyli liczba zmiennych intensywnych, które można zmieniać bez jakościowej zmiany układu (bez zmiany liczby faz w równowadze)
α - liczba niezależnych składników, a więc takich, które nie dają się określić za pomocą zależności chemicznych poprzez stężenia innych składników (niezależnych).
β - liczba faz, a więc postaci materii jednorodnej chemicznie i fizycznie (np. roztwór, faza gazowa, kryształy o określonym składzie)

Dla układów, w których zachodzą reakcje chemiczne często podaje się również inną (w pewnym sensie uproszczoną) wersję reguły faz:
s = α − β + 2 + r
gdzie:
r - ilość reakcji chemicznych zachodzących w układzie

Dla jednoskładnikowego układu dwufazowego mamy:
s = 1 – 2 + 2 = 1Tagi: regula faz gibbsa gibbs
 

 

Pokaż Ukryj Reklama wspierająca serwis

Dodaj do ulubionych