Chemia

Chemia Mapa strony Atom Chemiczna wyszukiwarka
 
Chemia organiczna i nieorganiczna
 

» Związki Grignarda     2007-05-31

Związki Grignarda są nietrwałe w obecności donorów protonów (woda, alkohole, kwasy, aminy) – rozkładają się z wytworzeniem węglowodorów, dlatego podczas ich syntezy stosuje się rozpuszczalniki takie jak: eter lub THF.
CH3 – CH2 – CH2MgI w środowisku wodnym rozłoży się, powstanie CH3 – CH2 – CH3

synteza związków Grignarda
R-X + Mg → R-Mg-X, gdzie X = Cl (najmniej aktywne), Br, I

W przypadku syntezy związków Grignarda z halogenków arylowych i alkenylowych korzystniej jest stosować jako rozpuszczalnik THF.
Związki Grignarda mają charakter zasadowy, dlatego reagują z kwasami; ponadto to także nukleofile, zatem reagują z elektrofilami. Miejescem aktywnym jest atom węgla, związany z grupą MgX, posiadający cząstkowy ładunek ujemny.

Tagi: związki Grignarda halogenki magnezoorganiczne
 

 

Pokaż Ukryj Reklama wspierająca serwis

Dodaj do ulubionych